HPS - Helsingin Psykoterapiaseura

Helsingin Psykoterapiaseura on perustettu 1985. Se pyrkii edistämään psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuvan psykoterapian kehitystä, tutkimusta ja koulutusta maassamme.

 


Näitä tavoitteita seura toteuttaa järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seuraamalla kansainvälistä psykoanalyyttista keskustelua sekä psykoanalyyttisen teorian tutkimusta ja kehitystä. Seura pyrkii pitämään aktiivisesti yhteyttä sekä kansainvälisiin että kotimaisiin psykoterapeuttisiin järjestöihin ja tekemään yhteistyötä psykoterapiasta kiinnostuneiden järjestöjen kanssa.

Seura järjestää opetusta ja koulutusta psykoterapiassa taloudellista etua tavoittelematta. Seuran järjestämästä koulutuksesta huolehtivat aikuis- ja lastenpsykoterapian opetustoimikunnat. Tarkempaa tietoa koulutuksista löytyy aikuis- ja lastenpsykoterapiatoimikuntia käsittelevissä kohdissa.