Psykoterapeuttikoulutus

PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPEUTTI – PSYKOTERAPIAN YDINOSAAJA

Helsingin psykoterapiaseuran psykoterapeuttikoulutus valmistaa huolella antoisan ja vaativan psykoterapiatyön ammattilaisia. Se antaa opiskelijalleen kattavan käsityksen psykoanalyyttisestä psykoterapiatyöstä, tukee kokonaisvaltaisen psykodynaamisen ihmiskuvan rakentamista ja kehittää eläytyvää ihmismielen ymmärrystä psykoterapeutin kliinisen osaamisen keskeisimmäksi työvälineeksi. Pätevöityminen psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi on syvällinen henkilökohtainen kasvuprosessi, jota koulutuksesssa vaalitaan.

Hyödyt ajantasaisesta ja monipuolisesta sisällöstä

Koulutuksen teemoittain jaetuissa jatkuvissa seminaarissa perehdytään nykyaikaisen psykoanalyyttisen psykoterapeutin tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin.

Kehitysseminaarissa syvennytään psyyken syntyyn sekä sen otolliseen että häiriöihin johtavaa kehitykseen. Teoriaseminaarissa taas tarkstellaan psykoanalyyttisistä näkökulmista mielen toimintaa sekä sen tiedostamatonta ja ruumiillista perustaa. Menetelmäseminaarissa puolestaan otetaan haltuun psykoterapiatyön käytännön puitteita, yhteistyön luomista ja ylläpitämistä sekä tuloksellisen työskentelyn edellyttämiä vuorovaikutustaitoja.

Lisäksi tapausseminaarissa työskennellään opiskelijoiden omien asiakastyökokemusten parissa ja pohditaan ryhmässä niistä nousevia kysymyksiä ja haasteita. Erityiskysymysten seminaarissa taas mietitään psykoanalyyttisen osaamisen soveltamista ja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämistä. Pidetyssä kirjoitusseminaarissa puolestaan harjoitellaan psykoanalyyttistä ajattelua ohjatun lopputyön parissa yhdessä ryhmän kanssa.

Opiskelet tiiviissä tahdissa ja kokemuksellisuuden hyötyen pienryhmässä

Seminaariopintoihin kokoonnutaan joka toinen viikko koulututuspäivään, joka koostuu kolmesta peräkkäisestä puolentoista tunnin pituisesta seminaarista. Riittävän pienikokoiseksi rajatussa koulutusryhmässä käytämme paljon aikaa menetelmistä, teorioista ja ajatuksista keskusteluun yhdessä. Tämä auttaa opiskelijaa saamaan teemoista mahdollisimman laajan käsityksen ja kehittämään yksilöllistä ymmärrystä.

Ryhmässä opiskelua ohjaavat kouluttajat ovat Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen psykoanalyytikoita ja kouluttajapsykoterapeutteja, minkä lisäksi koulutuksen laadun tieteellisenä täydennyskoulutuksena varmistaa yhteistyökumppanina toimiva Turun yliopisto.

Pääset toteuttamaan intensiivistä psykoterapiaa itsenäisesti

Vaikka seminaareissa opiskellaan psykoterapeuttista menetelmää, tarvitaan myös käytännön työskentelyä aidossa psykoterapeuttisessa tilanteessa. Koulutuksessa painotetaan riittävän pitkäkestoista ja tiivistä psykoterapeuttista asiakastyötä, jossa saat syvällisen kokemuksen yhteistyösuhteen käynnistämisestä, ylläpitämisestä ja loppuun saattamisesta. Omien asiakkaiden kanssa tehtyjen psykoterapiaprosessien avulla opiskelija pääsee kehittämään kliinistä ymmärrystään, käyttämään persoonallisuuttaan kokemuksellisena instrumenttina ja hankkimaan luottamusta toteuttaa monipuolisia ja vaativiakin psykoterapioita.

Opit kokeneelta kollegalta ja huollat taitojasi

Asiakastyötä tekevä opiskelija käy kahden viikon välein tapauskohtaisessa yksilötyönohjauksessa. Tätä kautta opiskelija saa paitsi hyvän tuen potilastyöhön myös mahdollisuuden yhdistää oppimaansa hetkessä eläviin kohtaamisiin asiakkaiden kanssa. Työnohjaaja on myös opiskelijalle tärkeä esimerkki henkilöstä, joka pyrkii ymmärtämään psykoanalyyttisesti asiakkaan kokemusta.

Työnohjauksessa opiskelijan omat sisäiset kokemukset asiakastyössä tulevat ymmärrettäviksi ja hän oppii tarkastelemaan omaa tunnemaailmaansa reittinä ja tiedonlähteenä psykoterapeuttisiin interventioihin. Itselleen sopivan työnohjaajan opiskelija saa valita itse Helsingin psykoterapiaseuran kanssa yhteistyötä tekevien kokeneiden ohjaajien joukosta.

Syvennät itsetuntemustasi ja hyödynnät sitä ammatillisesti

Psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi kasvussa kokemus riittävän tiiviistä omasta psykoterapiasta on keskeistä. Psykoanalyyttinen psykoterapia on usein hyvin merkityksellinen prosessi, jonka omakohtainen kokeminen ja sisäistäminen antavat psykoterapiatyöhön varmuutta sekä inspiraation lähteen. Oma psykoterapeutti on usein ensimmäinen malli siitä työskentelystä, johon opiskelija itsekin koulutuksensa kautta pyrkii.

Psykoanalyyttinen psykoterapia tähtää psyykkisen vapauden esteiden väljentämiseen. Jokainen psykoterapeutti joutuu kohtaamaan myös itsessään näitä esteitä ajatusten, tunteiden ja ruumiin ilmiöiden parissa. Mitä enemmän tuntumaa näihin rajoittaviin tekijöihin psykoterapeutilla on itsessään, sitä sujuvampaa hänelle on hahmottaa asiakkaidensa kokemusmaailmaa ja olla hyödyksi. Eettinen psykoterapeutti tuntee myös psykoterapian kautta paremmin omat vahvuutensa ja rajansa.

Hanki kattava koulutus jota arvostetaan

Helsingin psykoterapiaseuran keräämän opiskelijapalautteen perusteella valmistuneet psykoterapeutit arvostavat käymäänsä koulutusta:

”Nyt vihdoin pääsin oppimaan sellaista mitä olin aina toivonut oppivani”
”Opintosisällöt on taitavasti harkittu”
”Erittäin pätevät, ansioituneet ja kokeneet kouluttajat”
”Huippu osaavat työnohjaajat”
”Opiskelijana tuntuu että jokainen meistä yksilöllisesti todella nähdään, kuullaan ja otetaan huomioon”
”Paras koulutus missä koskaan olen ollut”

Katso käynnissä olevan HPS:n koulutuksen opiskeljoiden haastattelu:


Haku koulutukseen

Haku Helsingin psykoterapianseuran ja Turun yliopiston psykoanalyyttiseen psykoterapeuttikoulutukseen on käynnissä 12.2. – 1.4.2024.

Katso lisätietoja koulutuksesta ja hausta:

Kysy lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

  • Harri Stenberg
    puh. 040 750 7221
  • Katri Laine
    puh. 040 822 1163
  • Milla Tamminen
    puh. 050 520 6354